نمونه قراردادها

تخریب 2   این قرارداد در تاریخ                   بین آقای                  به نشانی                                                    و تلفن              که از این  پس کارفرما نامیده می شود و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1106 بازدید
شهریور 96
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
12 پست
بهمن 91
17 پست